Smart Clients

We hadden het kortgeleden over smart clients in de reacties van WinForms vs. WebForms. Daar valt volgens mij erg veel over te zeggen en zoals gewoon is, zijn er vele meningen over. Volgens mij (maar wie ben ik?) kan een smart client disconnected van de database werken, en zodra de client weer connect gaat hij synchroniseren, eventueel handmatig gestart. Een leuke voorbeeld applicatie is TaskVision. Leuke bestpractices en voorbeelden van hoe om te gaan met gewijzigde data terwijl de smart-client offline was.

Maar goed, Microsoft probeert in een nieuwsbrief aan te geven wat een smart client is, en geven daar een leuk plaatje bij, wat altijd verhelderender is dan 1000 woorden. Of 3237 woorden in het geval van Microsoft.