Smart Clients

We hadden het kortgeleden over smart clients in de reacties van WinForms vs. WebForms. Daar valt volgens mij erg veel over te zeggen en zoals gewoon is, zijn er vele meningen over. Volgens mij (maar wie ben ik?) kan een smart client disconnected van de database werken, en zodra de client weer connect gaat hij synchroniseren, eventueel handmatig gestart. Een leuke voorbeeld applicatie is TaskVision. Leuke bestpractices en voorbeelden van hoe om te gaan met gewijzigde data terwijl de smart-client offline was.


Maar goed, Microsoft probeert in een nieuwsbrief aan te geven wat een smart client is, en geven daar een leuk plaatje bij, wat altijd verhelderender is dan 1000 woorden. Of 3237 woorden in het geval van Microsoft.


You may also like...

3 Responses

 1. Ernst Wolthaus says:

  Inderdaad interessant artikel.

  Sluit aardig aan op de discussie die we al eerder hadden over Winforms vs. Webforms.

  In het architecture deel noemt de schrijver de mogelijkheid tot het downloaden on demand van assemblies die aan relatief veel wijzigingen onderhevig zijn (zoals business rules).

  Dat is nou hetgeen waar ik van denk: dat zou wel eens de webforms op achterstand kunnen zetten. Want dan bied je de gebruiker de responsievere UI van Windows terwijl je tegelijkertijd de TCO omlaagbrengt.

  Alle instanties van de betreffende applicatie worden via IIS automatisch geupdate waar nodig. Je hebt de lokale applicatie maar kunt centraal updates leveren, je hoeft daarbij niet alle PC’s af of bent afhankelijk van de goodwill van de gebruiker om updates te installeren.

  Prachtig!

 2. ClickOnce deployment! 🙂

  Kijk, daarom had je nu naar de PDC gemoeten! Samen met mij dan hè! 🙂

 3. Patrick Wellink says:

  Je kunt ook het versienummer in de database bakken.

  Vervolgens laat je de software controleren welke release er draait. Als deze anders (lager is ) dan de versie van de database dan spring je door naar de update procedure welke in feite neerkomt op het downloaden van een berg dll’s van een website.

  Is een vrij waterdicht systeem.

  Alleen zit je met deze systemen wel met de volgende problemen.

  1. Afhankelijkheid van de Rich Client van geeinstalleerde componenten. (MDAC)

  2. Rechten om DLL’s te mogen vervangen

  Daarnaast heb je met de rich client natuurlijk geen platform onafhankelijkheid……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *