DataSets vullen met meerdere tabellen

Ik las zojuist op [Christian Nagel](http://weblogs.asp.net/cnagel/posts/32904.aspx) z’n weblog hoe je (ook) meerdere datatables in één dataset kunt krijgen. Hoewel ik het al wist, wil ik dit toch even delen. Het is namelijk erg simpel in gebruik, en daarbij erg makkelijk. En aangezien we zoveel mogelijk het [kiss](http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci521694,00.html) principe vasthouden…
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter( “SELECT * FROM Customers; SELECT * FROM Orders”, connection); adapter.TableMappings.Add(“Table”, “Customer”); adapter.TableMappings.Add(“Table1”, “Order”); adapter.Fill(ds);
Uiteraard zien we hier een voorbeeld met inline sql-queries, maar het kan uiteraard ook in je Stored Procedures. Wat de voorkeur heeft.